Materiały przygotowane przez Fundację "Walczę z SM" do pobrania na swój komputer:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

POROZUMIENIE 1%

ZAŁĄCZNIK DO POROZUMIENIA

WNIOSEK O ZWROT ŚRODKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW FUNDACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA STRONA INTERNETOWA