Informacja dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

przez Administrator strony

Z dniem 1 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa wspierająca osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Na jej mocy tym osobom świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są poza kolejnością. Oznacza to, że placówki medyczne udzielają pomocy w dniu zgłoszenia, a jeśli to niemożliwe - muszą wyznaczyć inny termin przyjęć poza kolejką z listy oczekujących. Jeśli chodzi o specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, placówka ma 7 dni roboczych na udzielenie świadczenia.

Kolejną kwestią na korzyść osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności są dodatkowe środki przeznaczone na bezlimitową rehabilitację oraz zakup środków medycznych.